Audio inženjering – usluge

– kompleksni akustički izračuni otvorenih i zatvorenih prostora
– planiranje i proizvodnja akustičkih elemenata
– revizija i kontrola kvalitete akustičkih elemenata
– design / planiranje gradnje tonskih studija
– design / planiranje gradnje koncertnih prostora
– design / planiranje gradnje kino dvorana
– design / planiranje gradnje akustičkih elemenata u prometu
– design / planiranje gradnje akustičkih elemenata u urbanističkim središtima
– design / planiranje gradnje akustičkih elemenata u nacionalnim parkovima